Ana Sayfa

Justice The Guardian Of Liberty

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen toplum düzenini bozucu insan davranışı ve buna uygulanacak yaptırımları (ceza ve/veya güvenlik tedbiri) düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder. Günümüz toplumunda insanların çok değişik faaliyet alanlarında ekonomik, sosyal, bireysel risk doğuran işlerde çalış ...

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ayrı bir yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler tarafından çözümlenmesini öngören hukuk dalıdır. Büromuz, idarenin eylemlerinden doğan zararlardan dolayı açılan tam yargı davaları, hukuka aykırı işlemlerin iptali, kamu person ...

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, devlet ile birey arasındaki mali ilişki kuran ve vergi ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi Hukuku’nun hatalı uygulamalarından dolayı ağır mali sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Vergi Hukuku’nun teknik mali bilgi gereksinimi nedeniyle bu alanda uzman bilgiye sahip kişi ...

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini, medeni durumlarını, hak ve borçlarını, belirli ölçüde ise devletle doğrudan veya dolaylı ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz, Aile Hukuku kapsamına giren boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, evlilik sözleşmesi, tazminat ...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, günümüz dünyasında hızla gelişme gösteren ve her geçen gün farklı teknolojik araçların özellik ve nitelikleri ile değişen, gelişen bir hukuk dalıdır. Teknolojinin hızlı gelişimi, insanlar arasında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın iletişimi artırmış, hayat olaylarının k ...

Basın Hukuku

Basın hukuku, her türlü kitle iletişim aracı vasıtasıyla yapılan yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel hukuksal sorunlara ilişkin kuralları ve uygulamaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kişilerin düşünce ve ifadelerinin bir aracı olan basına tanınan özgürlük ve bu ...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bireylerin fikri çalışmalarının neticelerinde ortaya çıkan eserler, eser sahiplerinin hem maddi hem de manevi hakları açısından önem taşımaktadır. Fikri ürün bir müzik eseri, edebi eser, sinema eseri veya güzel sanat eseri olabilir. Eser sahibinin eserine yönelik yapılan her türlü haksız m ...

Tıp Hukuku

Tp Hukuku, tıbbi uygulamalardan kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalıdır. Tıp Hukuku, bireylerin yaşamının devamı için en önemli unsur olan sağlık alanında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların ...

Faydalı Linkler

Son Etkinlikler

En son ve güncel etkinliklere buradan ulaşabilirsiniz.