Hakkımızda

Ius Est Ars Boni Et Aequi - Hukuk İyi ve Adil Olanın Sanatıdır

Hakkımızda

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen toplum düzenini bozucu insan davranışı ve buna uygulanacak yaptırımları (ceza ve/veya güvenlik tedbiri) düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder. Günümüz toplumunda insanların çok değişik faaliyet alanlarında ekonomik, sosyal, bireysel risk doğuran işlerde çalıştıkları, günlük hayatta bilerek veya bilmeyerek bir suç olgusunun parçası oldukları, böyle bir davranışa maruz kaldıkları yahut sebebiyet verdikleri dikkate alındığında, toplumdaki tüm bireylerin bir suçun mağduru yahut faili olarak, ceza yargılamasına muhatap olmaları olasıdır. Ceza hukuku, bu hukuk dalına egemen ilkeler gözetildiğinde, gerek suç teorisi gerekse yaptırım teorisi itibariyle oldukça teknik bir alandır. Ceza yargılaması hukukunun da kendine özgü yapısının doğru ve isabetli olarak bilinmesi ve uygulamaya yansıtılması, ortaya çıkacak sonucu yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenledir ki; ceza hukukunu ilgilendiren vakıalarda, bu alanda özel uzmanlığa sahip hukukçulara danışmak veya vekil tayin ettirmek, neticeyi doğrudan etkilemekte ve hatta değiştirebilmektedir. Büromuz, ceza hukukunun hemen her alanında hizmet vermekle birlikte özellikle Ticari Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Tıp Hukuku, Vergi Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku gibi hukuk dallarının ceza hukukunu ilgilendiren özel sahalarda etkin ve güvenilir hukuki danışmanlık ile dava takibi hizmeti sunmaktadır. Ceza yargılamasının her aşamasında muhakeme hukuku kurallarına ve insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına, geliştirilmesine hizmet ederek ve insan hakları hukukunun temel ilkelerine hakim olarak akademisyenlerle profesyonel işbirliği içinde faaliyet sürdürmekteyiz.