Hakkımızda

Ius Est Ars Boni Et Aequi - Hukuk İyi ve Adil Olanın Sanatıdır

Hakkımızda

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ayrı bir yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler tarafından çözümlenmesini öngören hukuk dalıdır. Büromuz, idarenin eylemlerinden doğan zararlardan dolayı açılan tam yargı davaları, hukuka aykırı işlemlerin iptali, kamu personeli özlük hakları ve disiplin işlemleri gibi idare hukukunu ilgilendiren konularda yıllardır yürütülen danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sağladığı uzmanlaşma ve tecrübe ile müvekkillerine etkin danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.