Hakkımızda

Ius Est Ars Boni Et Aequi - Hukuk İyi ve Adil Olanın Sanatıdır

Hakkımızda

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini, medeni durumlarını, hak ve borçlarını, belirli ölçüde ise devletle doğrudan veya dolaylı ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz, Aile Hukuku kapsamına giren boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, evlilik sözleşmesi, tazminat gibi konular ile Miras Hukuku’nu ilgilendiren veraset işlemleri, miras sözleşmelerinin hazırlanması, ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkis, tereke tespiti, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılması, mirasın paylaştırılması gibi konularda müvekkilere çözüm odaklı, profesyonel etkin bir hukuki hizmet sunmaktadır.