Hakkımızda

Ius Est Ars Boni Et Aequi - Hukuk İyi ve Adil Olanın Sanatıdır

Hakkımızda

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bireylerin fikri çalışmalarının neticelerinde ortaya çıkan eserler, eser sahiplerinin hem maddi hem de manevi hakları açısından önem taşımaktadır. Fikri ürün bir müzik eseri, edebi eser, sinema eseri veya güzel sanat eseri olabilir. Eser sahibinin eserine yönelik yapılan her türlü haksız müdahalede maddi ve manevi haklarının etkin bir hukuksal yardım ile korunması esastır. Fikri mülkiyet hukuku, durağan bir hukuk dalı değildir, insanlık var oldukça gelişen, değişen çok farklı hukuksal problemlerin yaşandığı bir alandır. Hukukun bu alanında başarılı olabilmek ticaret hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku gibi birbirinden tamamen farklı hukuk alanlarında bilgi birikimine sahip olmayı da zorunlu kılmaktadır. Büromuz, Fikri Mülkiyet Hukuku'nun gerek özel hukuk, gerek ceza hukukunu ilgilendiren tüm uyuşmazlıklarında hizmet sunmaktadır.