Haber Detay

ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ YÖNÜNDE KARARLAR VERDİ

Haber Tarihi: 3 Nisan 2014 Perşembe

Anayasa Mahkemesi tarafından başvurucuların bireysel başvurularının “makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği” yönündeki iddialarının kabul edilebilir olduğuna ve bu nedenle başvuruculara tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu başvurulardan birisinde, başvurucu 2001 yılında açılan hukuk davasının henüz ilk derece mahkemesinde karara bağlanmamış olması nedeni ile yargılama süresinin makul olmadığı ve bu nedenle Anayasa’nın 2.,5., 10., 40., 90., ve 148. maddelerinde yer alan hakların ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkeme tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede; başvuruya konu yargılama sürecinin incelenmesinde yargılama konusunun bir adet kambiyo senedinin iptali ve menfi tespit talebine ilişkin olduğu, davanın bir davacısının ve iki davalısının bulunduğu, ilgili yargılama evrakının incelenmesinden, 21.06.2001 tarihli tensip duruşması ara kararı gereğince istenilen İcra Müdürlüğü dosyasının yeniden talep edildiği, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyasının istendiği, bu yönde ara karar tesis edildiği, bu dosyanın sonucunun beklenmesine karar verildiği, dosyanın akıbetinin beklendiği, belirtilen ceza mahkemesi dosyasının Yargıtay’dan dönmesi akabinde başvuruya konu yargılamanın 29.02.2012 tarihli celsesinde incelendiği, aynı celsede davanın esası hakkında beyanda bulunmak üzere davacı vekiline süre verildiği, ancak 04.04.2012 tarihinde ticari defterler üzerinde bilirkili incelemesi yapılmasına karar verilerek bilirkişi raporunun sonucunun beklendiği, 07.11.2012 tarihinde taraf vekillerine davanın esası hakkında beyanda bulunmak üzere yeniden süre verildiği, 12.12.2012 tarihli celsede davanın reddi hakkında hüküm kurulduğu, ancak tebligat işlemleri nedeni ile halihazırda kesinleşmemiş olduğu anlaşılmış ve bu nedenlerle başvurucunun Anayasa’nın 36.maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmedilmiş ve neticede başvurucuya 10.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

Bu karar, 27.12.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Kararın tam metni için bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131227.htm

 

Diğer Haberler