Hukuki Haberler

Hukuka dair güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hukuki Haberler

 
 

YARGITAY CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİNİN KAYDA ALINMASINI HUKUKA UYGUN DELİL OLARAK KABUL ETTİ

Haber Tarihi: 3 Nisan 2014 Perşembe

Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Esas Numarası: 2012/5.MD-1270
Karar Numarası: 2013/248


Sanıklar, ... İcra Hakimi A... ve turizmci N... 'in Ağustos-Eylül 2006 tarihlerinde, ... 3. İcra Hukuk Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş olan bir kararın tashihi karar yoluyla bozulmasını sağlayacaklarını söyleyerek katılan M... 'den yarar sağladıklarından bahisle 5237 sayılı TCK'nun 37. maddesi delaletiyle aynı Kanun ... Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ YÖNÜNDE KARARLAR VERDİ

Haber Tarihi: 3 Nisan 2014 Perşembe

Anayasa Mahkemesi tarafından başvurucuların bireysel başvurularının “makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği” yönündeki iddialarının kabul edilebilir olduğuna ve bu nedenle başvuruculara tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu başvurulardan birisinde, başvurucu 2001 yılında açılan hukuk davasının henüz ilk derece mahkemesinde karara bağlanmamış olması nedeni ile yargılama süresinin makul olmadığı ve bu nedenle Anayasa’nın 2.,5., 10., 40., 90., ve 148. ... Devamını Oku

İSTANBUL ANADOLU 8.SULH CEZA MAHKEMESİ’NDEN TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZDA EMSAL KARAR

Haber Tarihi: 3 Nisan 2014 Perşembe

Gerekçesiz ve soyut trafik para cezası tutanağına ilişkin tarafımızca Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz başvurusu, mahkemece haklı bulunmuş ve 27.11.2013 tarihinde “Gerek tutanakta, gerekse idareden gelen yazıda cezanın neden verildiğine dair bir bilgi bulunmadığı, itirazcının eyleminin dahi tanımlanmadığı anlaşıldığından yerinde olan itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir” gerekçesi ile itirazımız kabul edilmiştir.

Bu karar, trafik ceza tut ... Devamını Oku