İnsanlar iki bölüme ayrılır: Sıradanlar, ki bunların biricik görevi kendileri gibi olanların çoğalmasını sağlamaktır.. ve yeni bir söz söylemek yetenek ve dehasında olanlar. Birinci bölümdekiler hep bugünün, ikinci bölümdekilerse hep yarının efendileridir. - Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (Suç ve Ceza)

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Türk Ceza Kanunu Şerhi (5 Cilt)

Türk Ceza Kanunu Şerhi (5 Cilt)

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Uygulamalı Ceza Hukuku

Uygulamalı Ceza Hukuku

İnsan Ticareti Suçu

İnsan Ticareti Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Bilirkişilik

Bilirkişilik

Marka Hakkına Tecavüz Suçları

Marka Hakkına Tecavüz Suçları

Şartla Salıverme

Şartla Salıverme

Karşılıksız Çek ve Çek Kanunu Mevzuatı

Karşılıksız Çek ve Çek Kanunu Mevzuatı