Tıp Hukuku

Tıp Hukuku

Tıp Hukuku, tıbbi uygulamalardan kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalıdır. Tıp Hukuku, bireylerin yaşamının devamı için en önemli unsur olan sağlık alanında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önem taşımaktadır. Bu alanda hekimin uyguladığı bir yöntemin hatalı olmasından kaynaklanan sorunların çözümünde, meydana gelen zararların tazmin edilmesinde ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesinden dolayı açılan ceza davalarında son zamanlarda önemli ölçüde artış olmuştur. Tıbbi yardım, müdahale ve tıbbi eylemlerin bireyin bedensel ve ruhsal sağlığı açısından olumlu katkılarının yanı sıra olumsuz, ağır veya tehlikeli bir çok etken ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu hallerde, Tıp Hukuku’nun önemi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Malpraktisin yanı sıra, tedavide bir araç olan ilacın üretimi, satılması, marka, patent gibi konuları kapsayan İlaç Hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar da önem taşımaktadır. Büromuz, hekimlerin hastaları olan ilişkilerinden, sağlık kurum ve kuruluşları ile olan ilişkisinden kaynaklanan hukuki, idari ve cezai alanlarda özel bir uzmanlığa sahip olup etkin hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

  • Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Kent Etabı Kule A1 Blok Kat:24 Daire: 132 Acıbadem/İstanbul
  • +90 216 688 72 85
  • [email protected]
  • +90 216 688 72 86